Laika ziņas

Laika ziņas Ogre

Šobrīd
Skaidrs
+5°C
Skaidrs
  • 1,9 m/s R-DR1,9 m/s R-DR
  • 1014 mm Hg
  • 92 % mitr.
  • 5 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Sestdien
18.11
1..+4
Sniegs
Svētdien
19.11
1..+3
Sniegs
Pirmdien
20.11
-1..+3
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 1014
mm Hg

3,6 m/s
DR
98% -2°
Pārsvarā apmācies Rīts Pārsvarā apmācies 1011
mm Hg

4,4 m/s
D-DR
97% -1°
Apmācies Diena Apmācies 1008
mm Hg

5,8 m/s
D-DR
91%
Apmācies Vakars Apmācies 1003
mm Hg

5,8 m/s
D
85% -2°