Laika ziņas

Laika ziņas Ogre

Šobrīd
Skaidrs
+6°C
Skaidrs
  • 1,8 m/s DA1,8 m/s DA
  • 1023 mm Hg
  • 90 % mitr.
  • 4 °C sajūta
Laika prognoze
Skaidrs
Otrdien
16.10
4..+17
Skaidrs
Trešdien
17.10
5..+17
Skaidrs
Ceturtdien
18.10
7..+17
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 1023
mm Hg

2,8 m/s
D
83%
Daļēji mākoņains Rīts Daļēji mākoņains 1022
mm Hg

2,8 m/s
DDA
90%
Skaidrs Diena Skaidrs 15° 1022
mm Hg

3,6 m/s
D
61% 15°
Daļēji mākoņains Vakars Daļēji mākoņains 12° 1022
mm Hg

1,7 m/s
D
76% 12°