Par Ogri

Par Ogri

Ogres pilsētas veidošanās un tās apkaimes attīstība saistīta ar dzelzceļa izbūvi. Dzelzceļš un labvēlīgie ģeogrāfiskie un klimatiskie apstākļi veicināja Ogres attīstību, ļaujot tai kļūt par vasarnīcu un atpūtas vietu, un jau 1862. gadā te sāka ierasties rīdzinieki, lai atpūstos un izklaidētos.

1920. gadā Ogre ieguva miesta tiesības, vēlāk miesta teritorija paplašinājās, pievienojot zemes gabalus no Ikšķiles un Ogresgala pagastiem. 1928. gada 25. februārī Latvijas pilsētu saimei piepulcējās arī Ogre – LR Saeima Ogres miestam piešķīra pilsētas tiesības. Tolaik Ogre ietilpa Rīgas apriņķī.

Ogres novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Ogres novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti