Video

Konference "Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana augkopībā". Telefonintervija ar Juri Lagzdiņu