Video

VBTAI: Ļoti pieaudzis bērnu sūdzību skaits par vardarbību ģimenē