Apvienos Ķeipenes pamatskolu un bērnudārzu "Saulīte"

Valmiera, 18.janv., LETA. Ar šī gada 1.augustu Ķeipenes pamatskolai pievienos Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi "Saulīte", šodien lēma Ogres novada domes deputāti.

Bērnudārza likvidēšana un pievienošana pamatskolai attaisnota ar izglītības kvalitātes celšanu, efektīvu un racionālu resursu izmantošanu. Esošo resursu ietvaros būs iespējams nodrošināt lielāku izglītības iestādes vadītāja vietnieka likmi, kas šobrīd Ķeipenes pamatskolā ir tikai 0,2 amata vienības, bet tas ir nepietiekami, lai motivētu un veiktu efektīvu mācību procesa uzraudzību un sniegtu kvalitatīvu metodisko atbalstu pedagogiem.

Šī gada sākumā "Saulītē" bija divas pirmsskolas izglītības grupas ar 29 bērniem, taču kopš 2010.gada, kad bērnudārzu apmeklēja 58 audzēkņi, to skaits samazinājies uz pusi. Bērnudārzā strādā 11 darbinieki - četri pirmsskolas pedagogi, ieskaitot iestādes vadītāju, logopēds, mūzikas skolotājs, divi skolotāja palīgi, viens vecākais pavārs, viens pavāra palīgs un viena apkopēja.

Savukārt Ķeipenes pamatskolā šajā mācību gadā mācās 90 izglītojamie. Arī šajā izglītības iestādē skolēnu skaits pēdējo gadu laikā ir sarucis. Šajā mācību gadā 1.klasē ir tikai 3 izglītojamie, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ ir izveidota apvienotā klase.