Iepirkumu monitoringa pakalpojumu sniedzējs "Mercell Latvia"

IUB ir saīsinājums Finanšu ministrijas padotībā esošās tiešās valsts pārvaldes iestādei – iepirkumu uzraudzības birojam. IUB kompetence ir noteikta Publisko iepirkumu likumā, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumā, Publiskās un privātās partnerības likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un citos normatīvajos aktos.

IUB

IUB ir saīsinājums Finanšu ministrijas padotībā esošās tiešās valsts pārvaldes iestādei – iepirkumu uzraudzības birojam. IUB kompetence ir noteikta Publisko iepirkumu likumā, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumā, Publiskās un privātās partnerības likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un citos normatīvajos aktos.

IUB savā mājaslapā publicē aktuālo informāciju par iepirkumiem – notiekošajiem konkursiem, rezultātiem, summām un uzvarētājiem dažādās nozarēs.

Mercell ir profesionāls iepirkumu monitoringa pakalpojuma sniedzējs, kas saviem lietotājiem sniedz iespēju ietaupīt laiku un uzzināt par IUB  un citu organizāciju aktuālāko iepirkumu informāciju. Mercell regulāri veic monitoringu IUB un citiem iepirkuma avotiem, nodrošinot lietotājiem pašu aktuālāko informāciju.

Iepirkumu uzraudzību birojs

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras kompetence ir noteikta Publisko iepirkumu likumā, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumā, Publiskās un privātās partnerības likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un citos normatīvajos aktos.

Iepirkumu uzraudzības birojs piedāvā četru veidu pakalpojumus – informācijas par publiskajiem iepirkumiem izvietošanu biroja mājaslapā, publisko iepirkumu paziņojumu publicēšanu biroja mājaslapā, publisko iepirkumu apstrīdēšanu, apmācību par publiskajiem iepirkumiem.

Iepirkumu uzraudzības birojs ir izvirzījis sekojošas prioritātes: stklāti un likumīgi publisko iepirkumu procesi, vienota izpratne visām publisko iepirkumu organizācijā iesaistītajām pusēm par publiskos iepirkumus regulējošo tiesību aktu praktisku piemērošanu, publisko iepirkumu jomas profesionāla uzraudzība un publisko iepirkumu dalībnieku kompetences attīstība.

Iepirkumi

Iepirkumi Latvijā tiek publicēti vairāk nekā 3000 informācijas avotos, kurus atrast paša uzņēmuma spēkiem ir ne tikai apgrūtinoši, bet arī nelietderīgi, ņemot vērā lielo laika daudzumu, ko tas prasa.

Mercell piedāvā vienuviet visu IUB (iepirkumu uzraudzības birojs) un pārējo organizāciju publicēto informāciju par iepirkumiem. Tas ļauj uzņēmumiem ietaupīt laiku, ātri un ērti atrodot vajadzīgo informāciju par iepirkumiem, to konkursiem, summām un daudz ko citu, kas nepieciešams uzņēmuma vajadzībām.

Nozīmīgi ir zināt, kādi iepirkumi tiek plānoti. Mercell sniedz visaptverošu informāciju par publiskā sektora pasūtītāju iepirkumu plāniem. Apkopotā informācija par pasūtītāju iepirkumu plāniem tiek apstrādāta, sadalīta atsevišķos iepirkumos, kā arī papildināta precīzākai atlasei, sniedzot iespēju lietotājiem uzzināt par tieši saistošajās nozarēs plānotajiem iepirkumiem. Piemēram, 2017.gadā publicējām informāciju par 3936 plānotajiem iepirkumiem.