Kā angļu valodas kursi var palīdzēt Jūsu karjeras izaugsmē?

Foto: Kaboompics.com
Foto: Kaboompics.com

Veiksmīga karjera ir viens no svarīgākajiem mērķiem šodienas cilvēka dzīvē. Ir brīnišķīgi, ja varat strādāt jomā, kas Jūs patiesi interesē, bet vēl labāk, ja varat kāpt pa karjeras kāpnēm, jo tas, visticamāk, nozīmē arī lielākus ienākumus un vairāk iespēju īstenot savas vēlmes. Meklējot jaunu darbinieku vai apsverot esoša darbinieka paaugstināšanu amatā, svarīgākais aspekts, ko darba devējs vērtē, ir cilvēka prasmes. Kaut arī prasmes, kas katrai profesijai un amatam nepieciešamas, ir atšķirīgas, valodu zināšanas vienmēr tiek uzskatītas par priekšrocību. Mūsdienu pasaulē vairāk nekā miljards cilvēku spēj sazināties angliski, tāpēc angļu valodas kursi var būt noderīgi ikvienam.

Lasiet tālāk un uzziniet, kā angļu valodas kursi var palīdzēt veidot karjeru! 

4 veidi, kā angļu valodas zināšanas ietekmē Jūsu karjeru
♦ Strādājot starptautiskā uzņēmumā, ir jāprot gan sazināties ar esošajiem ārvalstu kolēģiem, gan veidot jaunus kontaktus. Šobrīd angļu valoda ir "vispasaules" valoda, un, ja uzņēmums jau darbojas vairākās valstīs un turpina meklēt jaunus eksporta tirgus, tad, visticamāk, komunikācija notiek angliski. Tāpat labas valodu zināšanas var dot Jums priekšrocības reizēs, kad tiek atlasīta komanda uzņēmuma pārstāvēšanai ārvalstīs.
♦ Ikviena nozare nemitīgi attīstās, tiek veikti pētījumi, pieaug informācijas apjoms, taču latviešu valodā tulkota tiek tikai daļa no jaunākās informācijas, īpaši zinātniskajā un nozaru literatūrā, – šeit, Latvijā, vienkārši nav atbilstoša pieprasījuma. Protot angļu valodu, Jūs varat iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem, to rezultātiem un citu valstu kolēģu pieredzi, neuztraucoties par to, vai kāds grasās to iztulkot, un tas ļauj būt soli priekšā citiem nozares pārstāvjiem.
♦ Fakts, ka esat iemācījies runāt svešvalodā, parāda darba devējam, ka Jums ir spēcīga pašdisciplīna: Jūs spējat organizēt savu laiku, noteikt prioritātes un strādāt ar entuziasmu, jo tikai tā iespējams sasniegt labus rezultātus.
♦ Ir pierādīts, ka prasme sarunāties vairākās valodās attīsta domāšanu, diplomātijas iemaņas un māku diskutēt. Ikviens darba devējs novērtēs darbinieku, kurš ir radošs, spēj pieņemt racionālus lēmumus un ar "vēsu prātu" atrisināt problēmsituācijas.

Ar pamatzināšanām nepietiek!
Virkne pētījumu rāda, ka cilvēki, kuri pārzina angļu valodu, spēj veiksmīgāk attīstīt savu karjeru. Biznesa vidē izcilas valodu prasmes ir līdzvērtīgas izkoptam ģērbšanās stilam: dodoties uz darba tikšanos, tiek rūpīgi pārdomāts apģērbs un aksesuāri, taču, ja sarunājoties lieto bez izpratnes iemācītas pamatfrāzes un ar lielām pūlēm saprot sarunu biedra teikto, nevainojams izskats nenodrošinās veiksmīgu tikšanās rezultātu.

Angļu valodā ir apmēram 400 000 vārdu, bet vidusmēra amerikānis ikdienā lieto tikai 50 000 no tiem. Mēdz teikt, ka izteiksmīga un daiļrunīga valoda atstāj spēcīga un inteliģenta cilvēka iespaidu, savukārt vidējas valodas zināšanas atstāj iespaidu, ka arī Jūs esat "viduvējs". Amerikāņi, kuri ieguvuši augstāko izglītību, izmanto vismaz 100 000 vārdu. Tātad, ja gribat sasniegt virsotnes – paplašiniet savu vārdu krājumu!

Daži interesanti fakti par angļu valodu
Vai zinājāt, ka:
• garākais vārds angļu valodā sastāv no 45 burtiem, un tas ir "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanocoiosis" – plaušu slimība, kas rodas, ieelpojot vulkāna radītos pelnu un smilšu putekļus;
• 11% no visas angļu valodas veido burts "e", savukārt tikai 1 no 510 ir burts "q";
• ik pēc divām stundām angļu valodā rodas jauns vārds. Ik gadu angļu valodas vārdnīcā tiek iekļauti ap 4000 jaunu vārdu;
angļu valoda ir oficiālā valoda 67 pasaules valstīs;
• "Go!" ir īsākais gramatiski pareizais teikums angļu valodā;
• vārdam "set" angļu valodā ir 464 skaidrojumi;
• ja rindā uzraksta visus skaitļu nosaukumus ar vārdiem, tad burts "b" pirmo reizi parādās tikai vārdā "billion";
• burtu secību "ough" var izrunāt 9 dažādos veidos?

Ja lielākā daļa šo faktu Jums bija jaunums, ir vērts padomāt par iespējām papildināt savu zināšanu bagāžu! 


Kā uzlabot valodas zināšanas?
Vispopulārākais veids, kā uzlabot savas zināšanas, ir angļu valodas kursi. Taču ir daudz paņēmienu, kā varat papildināt un nostiprināt savas prasmes arī ikdienā. Lūk, daži ieteikumi:
• skatieties filmas angļu valodā – tas uzlabos Jūsu klausīšanās prasmes, izpratni un izrunu;
• katru dienu iemācieties vienu jaunu vārdu – vēl labāk, ja iemācīsieties vairākus. Atcerieties, ka svarīgi mācīties šos vārdus lietot teikumos, tāpēc dažādu teikumu konstruēšana ar jaunapgūto vārdu būs lielisks papildu treniņš;
• izmantojiet tehnoloģijas – piemēram, viedtālrunis var būt lielisks palīgs angļu valodas apguvē: Jūs varat ne tikai iestatīt lietotni angļu valodā, bet arī ierakstīt savu balsi un paklausīties, kāda ir Jūsu izruna, un lejupielādēt dažādas aplikācijas valodas apguvei;
• sarunājieties – mēģiniet atrast cilvēkus, ar ko ikdienā varat sarunāties angliski, piemēram, dzīvokļa biedru. Valodas lietošana praksē ir visefektīvākais mācīšanās paņēmiens;
• lasiet – grāmatas, laikraksti, ziņas tiešsaistē: tas ir lielisks veids, kā paplašināt vārdu krājumu un izprast gramatikas likumus. Papildus – lasiet skaļi, tādējādi uzlabojot arī savu izrunu.

Tomēr, mācoties jaunu valodu vai uzlabojot jau esošās valodas zināšanas, esiet reālistisks. Pirmkārt, valodas apguve prasa laiku – lietas, ko cilvēks ātri iemācās, tiek tikpat ātri arī aizmirstas, tāpēc nostipriniet iegūtās zināšanas un atrodiet laiku atkārtošanai. Atcerieties, ka skolotājs var Jums izstāstīt likumsakarības, palīdzēt izprast neskaidrības un parādīt ceļu, kas ejams, taču paturēt to visu prātā ir Jūsu darbs!

Ja mācīties, tad kvalitatīvi!
Ja esat nolēmis, ka vēlaties uzlabot savas angļu valodas zināšanas un Jums nepieciešami angļu valodas kursi, ieskatieties starptautiskā uzņēmuma "Skrivanek Baltic" Valodu skolas piedāvājumā!

Iemesli, kādēļ izvēlēties tieši "Skrivanek Baltic"
• Valodu skolā strādā pieredzes bagāti pasniedzēji gan no Latvijas, gan ārvalstīm, un kursu saturs izstrādāts saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm.
• Valodu kursos mācību pamatā ir nevis mācīšanās no galvas, bet prasme brīvi sazināties par dažādiem tematiem. Tas nozīmē, ka iegūsiet ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas iemaņas, ko droši varēsiet pielietot praksē.
• Nodarbības tiek rīkotas trīs semestros – vasarā notiek intensīvie valodu kursi, bet pavasara un rudens semestrī mācības notiek divas reizes nedēļā –, un tiek veidotas gan rīta, gan vakara grupas.
• Angļu valodas apguve norisinās mazās grupās no 5 līdz 8 cilvēkiem – tas ļauj pasniedzējam pievērst uzmanību ikvienam grupas dalībniekam.
• Kursi ir sadalīti pēc dažādiem kritērijiem: zināšanu līmeņa, specializācijas – tādējādi varat atrast sev piemērotākos.
• Apgūstot noteiktu apmācības kursu un nokārtojot gala pārbaudījumu, saņemsiet sertifikātu, kas apliecina Jūsu valodu zināšanas.

"Skrivanek Baltic" Valodu skola nodrošina kvalitatīvu angļu valodas apguvi, tāpēc ienāciet uzņēmuma mājaslapā Skrivanek.lv un sadaļā "Pakalpojumi – Valodu kursi privātpersonām" atradīsiet visu nepieciešamo informāciju. Atveriet sev durvis uz veiksmīgu karjeru – dodieties mācīties angļu valodu!