Kā samazināt elektrības rēķinu uzņēmumā

Elektroenerģijas patēriņš uzņēmumiem veido ievērojamu daļu izdevumu, tāpēc ir būtiski domāt, kā šo izdevumu pozīciju optimizēt. Ne tikai tāpēc, lai ietaupītu līdzekļus, bet arī gudrāk un atbildīgāki izmantotu šo energoresursu. Elektroenerģijas ražošanā tiek izmantoti dažādi dabas resursi, infrastruktūra, kas ietekmē klimatu, tāpēc energoefektivitāte ir aktuāla arī vides jautājumu aspektā. 

Uzņēmumiem, kuriem ir liels elektroenerģijas patēriņš, šo pozīciju optimizācija var sniegt gan būtisku finansiālo ieguvumu, gan iespēju padarīt uzņēmumu "zaļāku" un ilgtspējīgāku. Kā to izdarīt? Piedāvājam risinājumus, kurus uzņēmumi var apsvērt, lai optimizētu elektroenerģijas patēriņu un izdevumus.

Jāizvēlas piemērotākais elektroenerģijas tirgotājs un piegādes plāns
Lai optimizētu elektroenerģijas izmaksas, pašā pamatā nepieciešams pārliecināties, ka tiek izmantots savām vajadzībām un elektrības lietošanas paradumiem atbilstošākais piegādes plāns. Bieži vien tikai pieraduma pēc tiek izmantots vēsturiski noslēgtais līgums, bet pastāv iespēja, ka tas īsti neatbilst šodienas vajadzībām. Jau kādu laiku elektroenerģija pieejama brīvajā tirgū, ir pieejami dažādi elektroenerģijas tirgotāji, kuri var klientiem piedāvāt dažādus nosacījumus. 

Konkurences iespaidā elektroenerģijas tirgotāji domā, kā pielāgoties klientu vajadzībām un piedāvāt vēl izdevīgāku pakalpojumu, tāpēc ieteicams iepazīties ar konkurentu piedāvājumiem un izvērtēt to ekonomisko pamatojumu un atbilstību uzņēmuma vajadzībām. Tirgū šobrīd arī ienāk jauni elektroenerģijas tirgotāji, līdz ar to ir izdevīgi ik pa laikam izvērtēt, vai esošais līgums par elektroenerģijas piegādi joprojām ir jums piemērotākais.

Jāmodernizē iekārtas, apkures un apgaismes sistēmas
Uzņēmuma kopējo energoefektivitāti veido daudzi faktori un sistēmas – apkure, ventilācija, apgaismojums u.c. Tāpēc jārūpējas, lai visas šīs sistēmas būtu efektīvas, lai resursus izmantotu lietderīgi. Ja tā nav, jādomā par energoefektivitātes palielināšanu, ko var panākt gan veicot ēku siltināšanu un remontu, gan nomainot novecojušas apkures sistēmas, elektroinstalāciju, apgaismojumu un, protams, uzņēmumā izmantotās iekārtas, jo tās taču veido ievērojamu daļu elektrības patēriņa. Energoefektivitātes palielināšana sākotnēji var prasīt ieguldījumus, bet ilgtermiņā šie soļi finansiāli noteikti atmaksāsies, jo saruks daudzas citas regulārās izmaksas.

Jāizvēlas energotaupīgas ierīces
Protams, uzņēmumos ir ne tikai ražošanas un darba iekārtas, bet arī daudzas sadzīves un biroja ierīces, kuras izmanto uzņēmuma darbinieki. Arī tās patērē elektroenerģiju, tāpēc būtu nepieciešams pārskatīt arī šo patēriņa daļu un iespēju robežās to optimizēt. Iegādājoties jaunas sadzīves un biroja ierīces, nepieciešams pievērst uzmanību to elektrības patēriņam. Priekšroku vajadzētu dot energoefektīvākām ierīcēm, kas patērē mazāk elektrības, līdz ar to saruks arī elektrības rēķins. Par to, cik ierīce ir energoefektīva, informē marķējums. Visenergoefektīvākās ir ierīces, kurām ir A, A+, A++ un augstāks marķējums. Jo biežāk izmantojamu ierīci iegādājas, jo būtiskāka nozīme tās energoefektivitātei.

Jāievieš elektrības taupības paradumi 
Energotaupīgu ierīču izvēle ir tikai daļa no pasākumiem, ko iespējams ieviest uzņēmumā. Liela nozīme ir arī ikdienišķiem paradumiem, ko īsteno darbinieki. Elektrības taupības paradumi nav nekas sarežģīts, tas arī neprasa lielus ieguldījumus, vairāk runa ir par disciplīnu un jaunu paradumu veidošanu. Lūk, daži no noderīgiem paradumiem:
• neatstājiet ierīces gaidīšanas režīmā;
• atvienojiet ierīces no elektrotīkla;
• izmantojiet dienas gaismu un siltumu savā labā;
• izmantojiet energoefektīvas spuldzes.

Jāapsver doma par saules paneļiem
Plānojot energoefektīvus un ilgtermiņa risinājumus uzņēmumā, vajadzētu arī izvērtēt iespēju izmantot saules enerģiju un uzstādīt saules paneļus. Saules enerģija ir dabai draudzīga un atjaunojama enerģija, kuru visā pasaulē izmanto arvien vairāk. Saules enerģija ļauj samazināt atkarību no kopējā energotīkla, samazināt izmaksas un padarīt uzņēmumu klimatam draudzīgāku. Kopā ar nozares speciālistiem varat izvērtēt saules paneļu sniegtās iespējas tieši jūsu uzņēmumam.