Mangulis: šie bija labākie pilsētas svētki Ogres vēsturē

Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis ir pateicīgs visiem, kuri iesaistījās Ogres pilsētas svētku veidošanā, un tos vērtē kā neatkārtojamus.

"Jau pagājušajā gadā pēc pilsētas svētkiem secinājām, ka mums ir jāmeklē savas pilsētas identitāte, arī pilsētas svētkus svinot. Lai tie būtu īpaši, tikai mūsu pilsētai raksturīgi. Viens no akcentiem, ko šogad gribējām parādīt gan citiem, gan arī paši sev, ir mūsu lielais radošais potenciāls. Arī plašā svētku programma to pierādīja, ka mēs varam un spējam paveikt daudz pašu spēkiem. Svētkos bija iesaistīti dažādu žanru lietpratēji – dejotāji, mūziķi, kultūras darbinieki, sportisti un citi," saka Mangulis. "Īpašus šos svētkus darīja arī Valsts prezidenta, ogrēnieša Raimonda Vējoņa piedalīšanās, gan uzrunājot ogrēniešus un piedaloties kultūras pasākumos, gan kopā spēlējot basketbolu."

Kā pilsētas informācijas portālu Ogre24.lv informēja Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs, viņš ir pateicīgs Ogres deju kolektīviem un to vadītājiem par lieluzvedumu "Ogre dejo" Edgara Tabora vadībā, mūziķiem Harijam Zariņam, Andrim Buiķim, Rolandam Majoram, Atim Ieviņam un Ogres Jauniešu kamerkorim par salūta mūzikas "Savai pilsētai" veidošanu, kā arī vienam no labākajiem salūtu meistariem Latvijā – SIA "Aldi" un tās valdes priekšsēdētājam Aldim Zārbergam.

Mangulis uzsver, ka svētkus nebūtu iespējams izveidot tik krāšņus un daudzveidīgus bez mērķtiecīga komandas darba. "Paldies manam vietniekam tautsaimniecības, sporta un tūrisma lietu jautājumos Egilam Helmanim par viņa iniciatīvu un sen iecerētu oriģinālu ideju īstenošanu šajos svētkos – par lielā Latvijas karoga izkāršanu pār Ogres upi pie gājēju tilta, par "Auļu" koncerta norises vietu uz plosta, par aktīvo iesaistīšanos salūta plānošanā un veidošanā. Helmaņa ideja bija izveidot koka skulptūras Ogres iedzīvotāju priekam. Viņš personīgi uzrunāja pilotu Voldemāru Upleju lidojumu paraugdemonstrējumu veikšanai. Šīs idejas un akcenti Ogres pilsētas svētkus šogad padarīja par unikāliem un neaizmirstamiem svētkiem," uzsver Mangulis.

Priekšsēdētājs ir pateicīgs vietniecei izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Inetai Tamanei, kura uzņēmās svētku virsuzraudzību un aktīvi iesaistījās Ogres sadraudzības pilsētu delegāciju uzņemšanā un kolektīvu koncerta organizēšanā. Šāds koncerts pilsētas svētkos šogad notika pirmo reizi un guva ļoti lietu atsaucību iedzīvotāju vidū.

Mangulis par iniciatīvu, atbildību un radošu darbu pilsētas svētku plānošanā un organizēšanā ir pateicīgs pašvaldības izpilddirektoram Pēterim Dimantam, izpilddirektora pirmajam vietniekam Pēterim Špakovskim, galvenajai svētku koordinatorei, "Ogres novada Kultūras centrs" direktora p.i. Antrai Purviņai un Ogres Kultūras centra darbiniekiem, kultūras darba koordinatorei Anitai Ausjukai, Projektu vadības nodaļas vadītājai Aijai Romanovskai, pašvaldības sporta speciālistei Dzirkstītei Žindigai, pilsētas māksliniekam Gunāram Platpīram par svētku noformējumu un ainavu arhitektei Senijai Proosei par koka skulptūru uzstādīšanu; pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem, kuri nodarbojās ar sadraudzības pilsētu delegāciju uzņemšanu un pavadīšanu visu svētku laiku, p/a "Ogres namsaimnieks" komandai un personīgi direktoram Aigaram Briedim par izcili noorganizēto pilsētas sakopšanu un tehnisko nodrošinājumu, ko novērtēja arī pilsētas ārzemju viesi, pašvaldības policijas darbiniekiem, Ogres Vēstures un mākslas muzeja komandai un direktorei Ivetai Ruskulei, Ogres novada Tūrisma informācijas centra komandai un vadītājai Veltai Riekstiņai, skaņu operatoram Sandim Grauzam.

"Gribu teikt paldies kolektīviem, kuri piedalījās svētku gājienā. Varēja redzēt, ka visi gājienam bija gatavojušies, un tas vairoja lepnumu par savējiem un gājiena dalībniekos nostiprināja piederības sajūtu savai pilsētai. Paldies arī delegācijām no mūsu sadraudzības pilsētām Kelmes Lietuvā, Johvi Igaunijā, Sloņimas Baltkrievijā, Čerņigovas Ukrainā un Žueletūras Francijā. Šo pilsētu mākslinieciskie kolektīvi sniedza brīnišķīgu koncertu gan Ogrē, gan Suntažos! Paldies pilotam Voldemāram Uplejam un tēlniekam Valtim Barkānam par atsaucību!" ir pateicīgs Mangulis.

"Tā bija Purviņas ideja pilsētas svētkiem šogad piešķirt nosaukumu "Savai pilsētai" un jāsaka, ka šis nosaukums pilnībā sevi attaisnoja. Ir sajūta, ka ar domām par savu pilsētu mēs visi kopā - gan iedzīvotāji, gan svētku organizatori - esam radījuši ko īpašu, neatkārtojamu, emocijām bagātu, un radījuši to savai pilsētai. No iedzīvotājiem esmu saņēmis daudz labu vārdu par šiem pilsētas svētkiem un vērtējumu, ka tie bijuši labākie Ogres pilsētas vēsturē. Paldies ikvienam, kurš ar savu labo enerģiju un domām šos svētkus darīja gaišus un neaizmirstamus. Šie svētki ir devuši stimulu un radošu spēku, pozitīvas emocijas jauniem izaicinājumiem ne tikai man, bet, domāju, visiem iedzīvotājiem. Arī turpmāk centīsimies Latvijai un pasaulei parādīt, ka mums ir visskaistākā un skanīgākā pilsēta!" vēl Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, aicinot novada māksliniekus, kultūras darbiniekus neturēt sveci zem pūra un dalīties ar idejām jau par nākamo pilsētas svētku programmas veidošanu.