Ogrē par 933 272 eiro pabeigta aizsargdambja pārbūve Brīvības ielā

Rīga, 19.dec., LETA. Ogrē noslēgušies Ogres upes neapplūstošā vecā dambja Brīvības ielā pārbūves darbi, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Aizsargdambja pārbūves darbus par 933 272 eiro veica SIA "Ostas celtnieks".

Pārbūves laikā veikta hidrobūves nostiprināšana līdz aprēķinātai plūdu riska atzīmei un ūdens necaurlaidīgā ekrāna izbūve visā tā garumā, elektrības apakšzemes kabeļu izbūve un veco elektrības stabu demontāža, uzstādīts jauns LED apgaismojums, izbūvēts celiņš, kā arī labiekārtota apkārtējā zona.

Starp Ogres novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2017.gada jūlijā tika noslēgta vienošanās par projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā" īstenošanu.

Projekts paredz ne tikai vecā aizsargdambja pārbūvi, bet arī jauna aizsargmola būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā. Šī projekta virzība ieilgusi, jo, veicot ģeoloģiskos urbumus, izrādījās, ka zemes saturs upes gultnē mola izbūves vietā nav piemērots mola būvniecībai, līdz ar to būs nepieciešams pievest smilti, kas savukārt radījis izmaiņas sākotnēji plānotajā projekta īstenošanas gaitā. Nākamgad varēs sākt šī mola būvniecību.

Aizsargmola būvniecība mazinās hidraulisko pretestību Ogres upei un gultnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Šī būve aizsargātu upes gultni no piesērēšanas un sekmēs plūsmu un ledus netraucētu ievadīšanu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē, samazinot Daugavas ietekmi uz upes palu noteci.

Šo abu projektu mērķis ir Ogres pilsētas pielāgošana klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu, veicot pretplūdu pasākumus.

Projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir paredzētas 4 200 000 eiro apmērā, no kuriem 85% ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, 3,75% valsts budžeta dotācija un 11,25% pašvaldības līdzfinansējums.