Ogres novada pašvaldības šā gada izdevumi par 21,16 miljoniem eiro pārsniegs ieņēmumus

Rīga, 17.janv., LETA. Ogres novada pašvaldības šā gada budžeta projekts paredz, ka pašvaldības plānotie izdevumi būs par 21,16 miljonu eiro lielāki nekā plānotie ieņēmumi.

Šodien Ogres novada domes Finanšu komitejas sēdē prezentētais pašvaldības 2019.gada budžeta projekts paredz, ka pašvaldības šā gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 65 746 773 eiro, savukārt pamatbudžeta ieņēmumus pašvaldība plāno 44 582 282 eiro apmērā.

Vislielākā izdevumu summa paredzēta izglītībai - 30,4% jeb 19 977 431 eiro, nākamais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir "ekonomiskajai darbībai" - 24,1% jeb 15 844 684 eiro. Trešā lielākā izdevumu pozīcija 12,4% apmērā ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, kurai paredzēts atvēlēt 8 178 551 eiro. Tiem seko izdevumi kultūrai - 9,2% jeb 6 069 500 eiro, bet piektā lielākā izdevumu pozīcija ir finansējums "Vides aizsardzībai" - 8,9% jeb 5 866 984 eiro.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām šajā gadā plānoti 3 672 895 eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2018.gadā. Pašvaldības budžeta valsts iekšējā parāda darījumiem paredzēti 139 319 eiro, norēķiniem ar citām pašvaldībām plānoti 782 533 eiro, bet izdevumiem neparedzētiem gadījumiem finansējums paredzēts 506 880 eiro, kas ir 0,77% pret kopējiem izdevumiem.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai budžeta projektā atvēlēti 653 343 eiro, no kuriem lielāko daļu jeb 86,3% paredzēts novirzīt pašvaldības policijas vajadzībām.

Savukārt vides aizsardzībai paredzētais finansējums 2019.gadā ir 5 866 984 eiro, tā īpatsvars ir 8,9% no kopējā budžeta, bet veselībai paredzētais finansējums ir 226 923 eiro, veidojot tikai 0,3% no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem.

Izglītībai kopējais finansējums šajā gadā ir plānots 19 977 431 eiro. No tā lielākā daļa jeb 35,8% paredzēti vispārējai izglītībai, 23,8% - pirmskolas izglītībai, 19,9% - izglītības projektu realizācijai, bet 12,5% plānoti interešu un profesionālās ievirzes izglītībai.

Sociālajai aizsardzībai plānoti 3 780 719 eiro, kas ir par 18,4% vairāk nekā 2018.gadā. No tā lielākā daļa jeb 34,1% paredzēti pabalstiem maznodrošinātām ģimenēm, 33% - Sociālajam dienestam, bet 14,6% - pansionātam "Madliena".

Šā gada speciālā budžeta, ko veido autoceļa fonds un dabas resursu nodoklis, izdevumi plānoti 1 194 654 eiro apmērā.

Savukārt lielāko daļu no pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi - 56,2% jeb 25 077 346 eiro, valsts budžeta transferi - 33% jeb 14 700 308 eiro, budžeta iestāžu ieņēmumi - 9% jeb 3 994 801 eiro, pašvaldības budžeta transferi - 1,4% jeb 637 074 eiro un nenodokļu ieņēmumu - 0,4% jeb 172 753 eiro.

2019.gadā prognozētie nodokļu ieņēmumi pret 2018.gada izpildi samazinās par 4,2% jeb 1 111 640 eiro. Tai skaitā iedzīvotāju ienākumu nodokļu īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir 91,0%, nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars no nodokļu ieņēmumiem ir 8,7%, jeb 2 181 428 eiro, azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels 0,3% jeb 70 000 eiro.

Pašvaldības plānotie ieņēmumi, salīdzinot ar 2018.gadu, ir mazāki par 12,4% jeb 6 303 398 eiro. Kā skaidro pašvaldībā, tas ir likumsakarīgi, jo līdz ar "Ogres namsaimnieka" reorganizēšanu ar mājokļu apsaimniekošanu un siltumapgādi esošie ieņēmumi nonāk kapitālsabiedrībā, nevis tiek iekļauti konsolidētajā budžetā.

Samazinājumu plānotajos ieņēmumos veido visi ieņēmumu veidi - nodokļu ieņēmumi plānoti 4,2% jeb 25 077 346 eiro, nenodokļu ieņēmumi plānoti 9,4% jeb 1 727 53 eiro, valsts budžeta transfera ieņēmumi - 0,1% jeb 14 700 308 eiro, pašvaldības budžeta transfera ieņēmumi - 9,8% jeb 637 074 eiro, savukārt budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti 56% jeb 399 4801 eiro.

Šajā gadā plānots ņemt 16 kredītus investīciju projektu realizācijai par kopējo summu 18 881 976 eiro, savukārt budžetā plānots atgriezt 89 kredītiem pamatsummas kopsummā par 2 253 900 eiro. Kopumā Ogres novada pašvaldībai ir 91 kredīts, taču diviem kredītiem šajā gadā nav nepieciešama pamatsummas atmaksa.

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi šajā gadā tiek plānoti 12 000 eiro un paredzēts izlietot 31 624 eiro kopā ar pērn saņemto ziedojumu atlikumu.

Ogres novada 2019.gada pašvaldības budžeta projekts vēl tiks skatīts domes sēdē.