Ogres pašvaldība sanāksmē plāno veselības uzlabošanas pasākumus

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Viens no jautājumiem Ogres novada pagastu pārvalžu vadītāju kārtējā informatīvajā sanāksmē 7.janvārī bija saistīts ar veselības veicināšanu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Ineta Tamane informēja par iecerēm pilnveidot veselības veicināšanas darbu visā novadā, aicinot pagasta pārvalžu vadītājus atbalstīt veselīgu dzīvesveidu veicinošus pasākumus un sadarboties ar pašvaldības veselības veicināšanas speciālistu.

Kā pilsētas informācijas portālu Ogre24.lv informēja Ogres novada pašvaldības pārstāvji, sabiedrības veselības veicināšana funkcijas novada pašvaldības dome deleģējusi pašvaldības aģentūrai "Ogres namsaimnieks", veselības veicināšanas speciālists strādā aģentūras struktūrvienības "Neptūns" paspārnē. Kopš pagājušā gada oktobra, kad iepriekšējā speciāliste Baiba Drone pārgāja citā darbā, veselības veicināšanas darbu koordinē Ilze Čiščakova.

Pasaules Veselības veicināšanas organizācija veselības veicināšanu definējusi kā procesu, kas ļauj cilvēkiem uzlabot veselību un palielināt kontroli pār to. Tiekoties ar pagastu pārvalžu vadītājiem, Čiščakova iepazīstināja ar veselības veicināšanas mērķi un procesiem tā sasniegšanai. Mērķis nepārprotami ir sabiedrības izglītošana veselības jautājumos, savukārt process ir pasākumu kopums, kas ļauj apzināties un veidot vai mainīt ieradumus. Čiščakova atgādināja, ka jebkurš process jāsabalansē ar mērķi un iespējām.

Ilgtermiņa plānā "Latvijas veselības platforma 2015 – 2065" galvenie rīcības virzieni vērsti uz sistemātisku katra atsevišķa iedzīvotāja un sabiedrības kopumā veselības uzlabošanu, vienlaicīgi samazinot veselības aprūpes izdevumus uz savlaicīgas profilakses rēķina.

Veselības platformā "Vesels!" paredzēti četri virzieni:

* "Kusties vesels!" tautas sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanai, "Ēd vesels!" pareiza uztura popularizēšanai, "Brīvs un vesels!" atkarību apkarošanai, "Dzīvo vesels!" slimību profilakses aktivitāšu iedzīvināšanai Latvijas iedzīvotāju ikdienā.

* Virziens "Ēd vesels!" izstrādāts ar mērķi pieradināt cilvēkus ēst veselīgu pārtiku. Lai to panāktu, tiek plānotas aktivitātes, kuru rezultātā iedzīvotāju ikdienas ēdienkartē palielinātos svaigu augļu un dārzeņu īpatsvars, savukārt samazinātos pārtikas produktu ar augstu cukura, sāls, hidrogenizēto transtauku un pārtikas piedevu patēriņš. Vienlaikus veselīga uztura izvēle samazinātu iedzīvotāju aptaukošanos, kas ir riska faktors daudzām saslimšanām. Lai to panāktu, tiek plānotas aktivitātes, kuru rezultātā iedzīvotāju ikdienas ēdienkartē palielinātos svaigu augļu un dārzeņu īpatsvars, savukārt samazinātos cukura, sāls un pārtikas piedevu patēriņš.

* Virziens "Kusties vesels!" izstrādāts, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs. Lai to panāktu, sadarbībā ar pašvaldībām tiek plānots popularizēt aktīvo atpūtu, kā arī izglītot iedzīvotājus par viņiem pieejamām iespējām, tā uzlabojot vispārējo sabiedrības veselību.

* Virziens "Brīvs un vesels!" paredz samazināt dažādu atkarību (smēķēšana, alkohola un narkotiku lietošana) īpatsvaru sabiedrībā.

* Virziens "Dzīvo vesels!" paredz, ka 2065.gadā Latvija būs kļuvusi par valsti, kurā ikviens reizi gadā ir bez maksas saņēmis veselības stāvokļa profilaktisko novērtējumu, tādējādi veicinot dažādu slimību savlaicīgu atklāšanu.  

Čiščakova atgādināja, ka Ogres novada pašvaldība ir iesaistījusies veselīgo pašvaldību tīklā, tāpēc ir lielākas iespējas iegūt papildu finansējumu veselību veicinošu pasākumu realizēšanai. Kā zināms, pagājušā gada vasarā Ogrē tika izveidota veselības taka, tiek rīkoti izglītojoši semināri dažāda vecuma cilvēkiem, organizēti veselīgu dzīvesveidu veicinoši pasākumi. Ogrē ir labas iestrādnes veselības veicināšanas jomā, tās ir jāattīsta un ar lielāku jaudu nekā līdz šim jāizmanto visā novadā.