Ogres pašvalība par 240 000 eiro iegādāties īpašumu, kur rekontrukcijas laikā sniegt bibliotēkas pakalpojumus

Rīga, 8.febr., LETA. Ogres novada pašvaldības dome ir nolēmusi izmantot pirmpirkuma tiesības un par 240 000 eiro iegādāsies nekustamo īpašumu Zvaigžņu iela 4, kur rekontrukcijas laikā iecerēts sniegt bibliotēkas pakalpojumus, aģentura LETA uzzināja pašvaldībā.

Ogres novada pašvaldība izvērtēja šī nekustamā īpašuma izmantošanas iespējas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašu uzmanību pievēršot tam, ka nekustamais īpašums 979 kvadrātmetru (m2) platībā un uz tā esošā ēka robežojas ar pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvības iela 35, kurā ir izvietota Ogres Centrālā bibliotēka.

Šī gada janvārī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu eiro apmērā Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta. Šī projekta gaitā esošās ēkas vietā Brīvības ielā 35, Ogrē tiks izbūvēta pilnīgi jauna, moderna un enerģētiski pašpietiekamu ēka.

Tā kā, sākot jaunas bibliotēkas būvniecības darbus, tiks pilnībā demontēta esošā bibliotēkas ēka, nepārtrauktai Ogres Centrālās bibliotēkas vismaz galveno darbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamas telpas ar minimālo platību 200 kvadrātmetri. Lai maksimāli mazinātu neērtības un nodrošinātu kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus iedzīvotājiem un skolēniem, nepieciešams rast iespēju pārvietot bibliotēkas pagaidu atrašanās vietu iespējami tuvu pilsētas centram, kā arī pašreiz esošajai bibliotēkas ēkai, kas, savukārt, samazinātu ar bibliotēkas pārvietošanu saistītos izdevumus.

Kā viens no risinājumiem tika izvērtēts izmantot konteinertipa moduļu sistēmu, tomēr būvniecības darbu laikā to novietošana pašreizējā bibliotēkas teritorijā nebūtu iespējama, jo uz būvniecības laiku teritorijai jābūt norobežotai un tā nebūs publiski pieejama.

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 4 atrašanās vieta ir tieši blakus bibliotēkai un ēkas kopējā platība atbilst bibliotēkas pilnvērtīgas darbības nodrošināšanas prasībām, šī īpašuma iegāde nodrošinātu iespēju būvniecības laikā sniegt bibliotēkas pilnu pakalpojumu klāstu, uzskata pašvaldība.

Nekustamais īpašums un ieguldījumi, kurus pašvaldība veiktu telpu piemērošanai Ogres Centrālās bibliotēkas vajadzībām, pēc bibliotēkas projekta realizācijas paliktu pašvaldības īpašumā, un to būtu iespējams izmantot citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, piemēram, nodrošinot telpas Ogres novada būvvaldes darbībai un tās arhīva izvietošanai, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Ņemot vērā, ka šis nekustamais īpašums robežojas ar pašvaldības īpašumu, tos iespējams apvienot vienā nekustamā īpašumā.

Izvērtējot pašvaldības līdzekļu ieguldījumu lietderību, secināts, ka Ogres novada pašvaldībai nekustamais īpašums nepieciešams, lai nodrošinātu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas - gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt tautas jaunrades attīstību, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju tiesības sniedzot tiem nepieciešamos pakalpojumus. Savukārt ilgtermiņā šo īpašumu būs iespējams izmantot arī citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai un administratīvās teritorijas infrastruktūras attīstībai.