Pašvaldība aicina pieteikt pretendentus apbalvojumiem "Goda novadnieks" un "Ikšķiles novada Gada cilvēks 2016"

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay

Ikšķiles novada pašvaldība līdz 16.septembrim izsludinājusi kandidātu pieteikšanu apbalvojumiem "Goda novadnieks" un "Ikšķiles novada Gada cilvēks 2016".

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, "Goda novadnieks" ir augstākais apbalvojums Ikšķiles novadā. To piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Ikšķiles novadā labā - mūža ieguldījumu kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ikšķiles novada attīstībā kopumā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, pozitīvu Ikšķiles novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu, ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu Ikšķiles novada labā, nozīmīgu dzīves vai darba jubileju, kā arī citiem īpašiem nopelniem.

Iesakot kādu personu apbalvojumam, obligāti jānorāda apbalvojumam izvirzāmās personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija, jāiesniedz pretendenta dzīves gājuma apraksts, norādot panākumus, sasniegumus vai ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu Ikšķiles novadam. Pieteikumā jānorāda informācija arī par pieteicēju (pieteicējiem).

Savukārt pretendentus apbalvojumam "Ikšķiles novada Gada cilvēks 2016" vērtēs, ņemot vērā pretendenta sasniegumus un ieguldījumu, par kuru piešķir apbalvojums pēc sekojošiem kritērijiem - ieguldījums kultūras, sporta, izglītības un saimnieciskajās jomās, kā arī Ikšķiles novada attīstībā kopumā, pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, pozitīva Ikšķiles novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; panākumiem vainagoti darbi un/vai arī citi īpaši nopelni.

Iesakot kādu personu šim apbalvojumam, obligāti jānorāda apbalvojumam izvirzāmās personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija, jāiesniedz apbalvojuma piešķiršanas periodā gūto pretendenta panākumu, nopelnu vai ieguldījumu apraksts, kā arī jāsniedz informācija par pieteicēju (pieteicējiem).

Kandidātus apbalvojumiem var izvirzīt pašvaldības domes pastāvīgā komiteja, pašvaldības domes deputāts, pašvaldības komisija, valsts vai pašvaldības iestāde, Ikšķiles novadā dzīvojoša fiziska persona, Ikšķiles novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.

Konkursa nolikums pieejams pašvaldības mājaslapā "www.ikskile.lv". Tālrunis uzziņām - 65020889. Pieteikumi iesniedzami Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22.