SIA "Biznesa Konsaltinga Grupa" – grāmatvedības pakalpojumi un semināri

Semināri grāmatvežiem paver iespēju būt vienmēr informētiem par aktuālākajām tēmām. Semināri grāmatvežiem ļauj diskutēt par nozīmīgām aktualitātēm, rast risinājumu problēmām un kopīgi izvērtēt dažādus grāmatvedības jautājumus. 

Semināri grāmatvežiem

Semināri grāmatvežiem paver iespēju būt vienmēr informētiem par aktuālākajām tēmām. Semināri grāmatvežiem ļauj diskutēt par nozīmīgām aktualitātēm, rast risinājumu problēmām un kopīgi izvērtēt dažādus grāmatvedības jautājumus.

Ikviens grāmatvedis var pieteikt semināram sev aktuālu tēmu, turklāt semināri grāmatvežiem paredz iespēju saņemt profesionāla lektora konsultācijas. Semināri grāmatvežiem ļauj laikus uzzināt par aktuālākajām tēmām grāmatvedības uzskaitē, nodokļu likumdošanā u.c.

Uzņēmums "Biznesa Konsaltinga Grupa" piedāvā seminārus par dažādiem aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, kā arī piedāvā kļūt par grāmatvežu semināru kluba biedru, kas paver daudz vērtīgu iespēju un zināšanu.

Lasiet vairāk: http://www.bkgrupa.lv/seminari/

Likumdošana grāmatvežiem

Likumdošana grāmatvežiem ir darbības pamats, pēc kura tie vadās. Likumdošana mainās ļoti strauji, un grāmatveža pienākums ir to pārzināt. Kad likumdevējs izdod likumu, grāmatvedim tas ir jāizprot, lai visa veida grāmatvedības darbība tiek veikta atbilstoši.

Lai likumdošana grāmatvežiem vienmēr būtu saprotama un lai grāmatveži jau laikus uzzinātu visus jauninājumus, uzņēmums "Biznesa Konsaltinga Grupa" organizē seminārus, kur likumdošana grāmatvežiem tiek izskaidrota. Tā ir lieliska iespēja, kā konsultēties ar speciālistiem, saprast likuma būtību un rast labāko risinājumu.

Lasiet vairāk: http://www.bkgrupa.lv/seminari/

Gada pārskats

Gada pārskats ir grāmatvedības dokuments, kas ietver uzņēmējdarbības finanšu informāciju par vienu gadu. Gada pārskats ir ļoti nozīmīgs, jo ļauj uzņēmumam apskatīt un secināt par iepriekšējā gadā paveikto.

Kad gada pārskats tiek izanalizēts, uzņēmumam ir vieglāk noteikt, kas vēl nepieciešams progresam un panākumiem, tādējādi kvalitatīvi  un veiksmīgi izplānojot arī turpmāko darbību. Šī dokumenta  sastādīšana ir aktuāla ikvienam uzņēmumam, jo tā palīdz pilnveidoties un nepieļaut atkārtotas kļūdas.

Gada pārskats jāsastāda, vadoties pēc Latvijas likumdošanas prasībām, tomēr bieži vien tiek pieļautas arī kļūdas un neprecizitātes, kas ietekmē arī uzņēmumu, tādēļ ir ļoti svarīgi, kam tiek uzticēts sastādīt šo dokumentu.

Uzņēmuma "Biznesa Konsaltinga Grupa" speciālisti piedāvā sastādīt un arī iesniegt gada pārskatu. Zinošie un pieredzējušie grāmatveži nodrošina visaugstāko kvalitāti un precizitāti katra dokumenta izstrādē.

Lasiet vairāk: http://www.bkgrupa.lv/