Suntažu internātskolu pievienos vidusskolai

Rīga, 21.febr., LETA. Ogres novada domes deputāti šodien atbalstīja Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra (SIRC) pievienošanu Suntažu vidusskolai.

Lēmumprojekts paredz SIRC likvidēt ar 2020.gada 31.augustu, pievienojot to Suntažu vidusskolai. Lai to īstenotu, tiks izveidota komisija.

Iepriekš novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte deputātiem skaidroja, ka tāpat kā speciālās internātskolas, arī rehabilitācijas centrus plānots izslēgt no izglītības iestāžu tipoloģijas speciālajā izglītībā, līdz ar to pašvaldībai jāpieņem lēmums par rehabilitācijas centru un speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumu maiņu, reorganizāciju vai likvidāciju.

No 2010.gada septembra izglītojamo skaits SIRC ir samazinājies no 66 uz 57 izglītojamajiem šā gada janvārī.

Ogres novadā deklarētie izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības programmas SIRC, ir 39 un 18 izglītojamie ir deklarēti citos novados. Izglītojamo skaits samazinās, bet pedagogu un citu darbinieku skaits netiek samazināts, līdz ar to šajā mācību gadā skolā ir 51 darbinieks un 57 izglītojamie.