Laika ziņas

Laika ziņas Ogre

Šobrīd
Apmācies
0°C
Apmācies
  • 1,6 m/s Z-ZA1,6 m/s Z-ZA
  • 1022 mm Hg
  • 69 % mitr.
  • -2 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Ceturtdien
13.12
-4..-2
Apmācies
Piektdien
14.12
-6..-3
Apmācies
Sestdien
15.12
-6..-3
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Pārsvarā apmācies Nakts Pārsvarā apmācies -3° 1027
mm Hg

3,6 m/s
ZA
90% -8°
Apmācies Rīts Apmācies -3° 1027
mm Hg

3,6 m/s
ZA
89% -8°
Apmācies Diena Apmācies -2° 1028
mm Hg

3,9 m/s
ZA
85% -7°
Apmācies Vakars Apmācies -3° 1028
mm Hg

3,6 m/s
ZA
83% -8°