Kas ir mutiskā tulkošana?

Mūsdienās bieži uzskata, ka mutiskā tulkošana neatšķiras no rakstiskās, taču patiesībā ir runa par dažādiem procesiem. Kamēr rakstiskie tulkojumi ir saistīti ar rakstveida materiālu, piemēram, dokumentu, mājaslapu, mārketinga tekstu un cita veida informācijas tulkošanu, mutiskā tulkošana notiek uzreiz saziņas laikā. Tulkošana mutiski ir ļoti atbildīgs process, kas prasa virkni zināšanu, pieredzi un prasmes.

Mutiskās tulkošanas pakalpojumi ir izplatīti visā pasaulē
Mutvārdu tulkojumos ir svarīga ne tikai verbālā izpausme jeb vārdi, bet arī emocijas, runātāja tonis un citi aspekti, kas jāņem vērā, lai sniegto vēstījumu pareizi iztulkotu. Mutiskos tulkojumus izmanto dažādās lietišķās sanāksmēs, semināros, konferencēs, intervijās, tiesas sēdēs,  valdības pārstāvju vizītēs, preses konferencēs un citos pasākumos. 

Atkarībā no pasākuma veida un formāta var izvēlēties vienu no vairākiem mutiskās tulkošanas veidiem. Secīgā jeb konsekutīvā tulkošana notiek, tulkojot runātāja teikto ik pēc pāris teikumiem runas pauzēs, savukārt sinhronā tulkošana norisinās nepārtraukti, paralēli runātāja teiktajam (to var nodrošināt, izmantojot īpašu aprīkojumu). Tulku uzdevums ir precīzi noteikt un izmantot runātāja izteiktos vārdus un to nozīmes, radot pareizu un saprotamu tulkojumu. 

Tulkojamā valoda jeb avotvaloda un tā, kurā tiek nodots tulkotais ziņojums (mērķvaloda), kopā veido valodu pāri. Tulki var pārzināt vairākus valodu pārus, atkarībā no zināšanu un pieredzes līmeņa. 

Mutiskās tulkošanas pirmsākumi
Šis tulkošanas veids pastāv jau vairākus gadsimtus, un tā pirmsākumi meklējami Senajā Ēģiptē 3000. gadā p.m.ē. Tolaik tulku pakalpojumi tika izmantoti, lai sazinātos ar kaimiņvalstu iedzīvotājiem. 

Kognitīvās prasmes un uzmanība
Mutiskā tulkošana nav iespējama bez spēcīgām kognitīvajām prasmēm. Tulkam ir jāspēj sarunas laikā gan koncentrēties uz to, ko saka runātājs, gan spēt vienlaikus veidot loģisku, precīzu un pareizu tulkojumu. Konsekutīvie tulki klausās runātājā, atceras teikto un runas pauzē precīzi iztulko runāto. Šādas prasmes piemīt tikai profesionāliem, zinošiem un pieredzējušiem tulkiem.