Ķeipenē sakārto skolu, būvē estrādi un rada vides instalācijas objektu

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Kā visos pagastos, arī Ķeipenē vasaras laiks tiek izmantots izglītības iestādes sakārtošanai jaunajam mācību gadam, pilsētas informācijas portāls Ogre24.lv noskaidroja Ogres novada pašvaldībā.

"Ķeipenes pamatskolā šogad bija ieplānots remontēt abas kāpņu telpas starp stāviem. Tika veikta tirgus izpēte un darbus par 13 914,19 eiro veica SIA "Līvija un Ko". Šobrīd visi lielie darbi ir paveikti, atlicis uzstādīt metāla trepju telpas drošības dekoratīvas sienas, nomainīt margu roku balstu dēļus. Darbu nodošanas termiņš ir 8.augusts," stāsta  Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis.

Ķeipenē iecerēts izveidot brīvdabas estrādi. Sirsonis informē, ka ir veikta estrādes vietas izvēle un topogrāfiskā uzmērīšana. Veicot tirgus izpēti estrādes projektēšanas darbiem, šie darbi uzticēti Dobeles arhitektam Jānim Kukšam, ar kuru noslēgts autorlīgums par Ķeipenes estrādes projektēšanu. Projekts jāizstrādā līdz 31.jūlijam. Būvdarbiem paredzētais finansējums ir 20 000 eiro.

"Šovasar papildus radusies iecere par jauna vides instalācijas objekta "Potjomkina aka" izveidi un izbūvi Ķeipenes dzelzceļa stacijā. Idejas autors un paša objekta izgatavošanas sponsors ir Augusts Sukuts," atklāj Sirsonis. Vides objekts tapis par godu kino foruma "Arsenāls" 30 gadu pastāvēšanas un 20 sadarbības gadiem ar Ķeipeni. "Ir būvdarbu tehniskais projekts un Madlienas būvvaldē izņemta būvatļauja. Ir veikta būvdarbu izmaksu tirgus izpēte un noslēgts būvdarbu līgums. Darbu izpildes termiņš ir 1.augusts," skaidro pagasta pārvaldes vadītājs. Kā zināms, kādreizējā Ķeipenes dzelzceļa stacija, kas sen vairs nepilda agrākās funkcijas, ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem Ogres novadā.