Lauberes pagastā atjauno ceļu un iekārto "Grāmatu klēti"

Ogre24.lv
Ogre24.lv

Lauberes pagastā vasaru izmanto ieplānoto darbu veikšanai gan telpās, gan ārpus tām, pilsētas informācijas portālu Ogre24.lv informēja pilsētas pašvaldībā.

Jau ir atjaunots pašvaldības ceļš B8 Ozoliņi – Ozolēnu purvs 2,7 kilometru garumā. 

Notiek darbi, lai pagasta bibliotēkā iekārtotu nodaļu "Grāmatu klēts" – ir veikts telpu remonts, tuvākajā laikā tiks iegādāti grāmatu plaukti trimdas latviešu literatūras "Grāmatu klēts" krājumu izvietošanai.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada 18.decembrī Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums no Daces Jansones pieņemt dāvinājumu – grāmatu krājumu "Trimdas latviešu literatūras "Grāmatu klēts" ar 5354 vienībām, izvietot to Lauberes pagasta bibliotēkā un saglabāt kā atsevišķu vienību ar nosaukumu "Trimdas latviešu literatūras "Grāmatu klēts", nosaukta Viļa Miķelsona vārdā.

"Grāmatu klēts" 1991.gadā tika izveidota un izvietota Lauberes pagasta bibliotēkā, grāmatu krājums veidots pamatā no ASV dzīvojošā latvieša Viļa Miķelsona sūtījumiem, gadu gaitā tas papildinājies arī ar citās valstīs dzīvojošo latviešu atsūtītajām grāmatām. Pēdējos 15 gadus tā atradās Lielvārdes kultūras namā, tagad atgriezusies Lauberē.

Šovasar tiek veikts remonts arī dažos pagasta pārvaldes darba kabinetos.