Madlienā sakārto izglītības iestādes un atjauno pieminekli

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Vasaras periodā Madlienā notiek izglītības iestāžu plānotie remonti, pilsētas informācijas portālu Ogre24.lv informēja Ogres novada pašvaldībā.

Madlienas vidusskolas Krapes filiālē iegādāta un uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta. Tā kā Krapē ūdenī ir ļoti liels dzelzs saturs, šāda iekārta ļaus uzlabot ūdens kvalitāti skolā.

Madlienas vidusskolā noris trešā stāva gaiteņa telpu remonts. Katru gadu Madlienas pagasta pārvalde nodrošina skolas pakāpenisku remontu, un šogad gaiteņa remontā tiks ieguldīts 10 612,34 eiro liels finansējums.

Mūzikas un mākslas skolā tiek remontēta gleznošanas klase un tiek veikta sanitāro mezglu pārbūve 2.stāvā, darbu veikšanai piešķirts finansējums 8802,24 eiro apmērā.

Bērnudārzā "Taurenītis" noris tualešu un grupas telpu remonts 13 833,51 eiro apmērā.

Vairāki darbi Madlienā ir jau pabeigti – nomainīts ielu apgaismojuma kabelis Skolas ielā, veikts ciema ielu bedrīšu remonts, saremontēta saldētava kapličā,  pagasta pārvaldes ēkā veikts grāmatvedības telpu remonts.

Uzsākti darbi pie pieminekļa 1.Pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušajiem draudzes varoņiem atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi. Šim mērķim tiks izlietoti 3783,62 eiro.