Notariāli apstiprināti tulkojumi – viss, kas par tiem jāzina

Tulkojumi ar notariālu apstiprinājumu var būt noderīgi gan juridiskām, gan privātpersonām. Notārs ir amatpersona, kas piederīga tiesu sistēmai, līdz ar to var apliecināt dokumentu un tulkojumu pareizību un īstumu. Ja jums aktuāla dokumentu tulkošana, lasiet rakstu un uzziniet, kuros gadījumos tos vajadzēs apliecināt pie notāra! 

Kam notariāli apstiprināts tulkojums ir paredzēts?
Gadījumos, kad oriģinālais dokuments nav tās valsts valodā, kuras iestādē tas jāiesniedz, tas ir jāiztulko. Piemēram, jāiesniedz Latvijas iestādē ārvalstīs izdots dokuments vai otrādi – ārvalstīs jāiesniedz Latvijā izdots dokuments. Tā kā tulkojums ir sava veida oriģināla kopija, tam nav tāds pats juridisks spēks kā dokumentam. Tāpēc vajadzīgs notariāls apliecinājums, ka tulkojums atbilst oriģinālam.

Apliecināšanas process
Kā praktiski notiek šī apstiprināšana? Sākumā kvalificēts tulkotājs apliecina ar savu parakstu to, ka tulkojums ir korekts un atbilst oriģinālam. Pēc likuma tulkotājs un tulkošanas birojs uzņemas atbildību, ka tulkojums ir pareizs (nav apzināti nepareizs) un patiess. Pēc tam zvērināts notārs kā amatpersona ar savu parakstu apliecina tulkotāja parakstu. Notāri, protams, nepārzina visas valodas, tāpēc sadarbojas tikai ar uzticamiem tulkošanas birojiem, kuri nodrošina kvalitatīvus tulkojumus. Šādu tulkošanas biroju rīcībā ir pieredzējuši un ar atbilstošu izglītību tulkotāji. Reti, bet ir arī tādi notāri, kuri paši veic tulkojumus.


Dokumentu veidi, ko visbiežāk apliecina notārs
Dokumenti, kuriem visbiežāk aktuāls notariāls apliecinājums, ir dzimšanas apliecības, pilnvaras iesniegšanai valsts iestādēs, ar uzņēmējdarbības uzsākšanu saistīti un izglītību apliecinoši dokumenti, kā arī dažādi rīkojumi.

Par to, vai jūsu gadījumā iesniedzamajiem dokumentiem vajadzēs arī notāra apliecinājumu, ir jānoskaidro konkrētajā iestādē, kurai dokumentus sniegsiet. Taču citreiz varat to uzzināt jau iepriekš, jo likumdošanas normās ir noteikti gadījumi, kuros dokumenta tulkojumi jāapstiprina notāram. Piemēram, dokumentiem, kas jāiesniedz šķīrējtiesā, komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā, zemesgrāmatā un tādiem, kas saistīti ar Komerclikumu, noteikti būs vajadzīga notāra apstiprināšana.

Notariālu apliecinājumu veidi
Kad esat sapratis, ka jūsu dokumentam vajadzīgs notariāls apliecinājums, nākamais jautājums, kas jāsaprot, vai apliecinājums nepieciešams pie kopijas vai oriģināla? 

Ja pie oriģināla, tad tulkojums tiek piestiprināts pie oriģinālā dokumenta, un klāt tiek pielikts notariālais apliecinājums. Tas viss tiek caurauklots un sašūts kopā, lapas ir numurētas un apzīmogotas. Tātad visticamāk, ja tas ir tāds dokuments kā dzimšanas apliecība vai laulību apliecība, to vajadzēs apliecināt pie kopijas, lai oriģināls paliktu jums.

Savukārt, veicot notariālu apstiprinājumu, pie kopijas oriģināla vietā izmanto dokumenta kopiju. Šajā gadījumā tiek veidots arī kopijas apliecinājums, ka tās veidošanā nav pieļautas nekādas kļūdas vai izmaiņas. Pie šī apliecinājuma pievieno tulkojumu un tulkojuma notariālu apliecinājumu.

Kur vērsties pēc notariāli apliecināta tulkojuma?
Ir gadījumi, kad dokumentu jūs varētu iztulkot pats, taču, ja nepieciešams to apstiprināt arī notariāli, jāņem vērā, ka notārs neapstiprinās neprofesionāli tulkotu dokumentu. Tāpat arī tulkošanas birojs nepiedāvās notariālu apliecinājumu tulkojumam, ko nav veikuši pašu pārbaudīti tulkotāji. Tāpēc tulkošana, kā arī notariālā apliecināšana ir jāuztic profesionālam tulkošanas birojam, kurš sadarbojas ar notāru un piedāvā tulkojumu notariālu apstiprināšanu.

Tulkošanas birojs Tulkot.lv strādā tikai ar pieredzējušiem tulkotājiem, kā arī nodrošina notariāli apstiprinātus tulkojumus. Pirms tulkojuma nodošanas notāram Tulkot.lv vienmēr pirms tam nosūta tulkojumu klientam, lai klients var to aplūkot un pārliecināties, ka tas ir veikts atbilstoši viņa prasībām. Tāpat arī, ja tulkotājam ir jautājumi par īpašvārdu, personvārdu atveidi dokumentā, tas arī tiek noskaidrots. Kad tas ir droši, tad tulkojumu nodod notāram.

Klientam tulkojumu ar notariālu apstiprinājumu iespējams saņemt gan pie notāra, gan tulkošanas birojā, gan pa pastu vai ar kurjeru.
Lai arī notariāli apstiprināts tulkojums aizņem nedaudz vairāk laika, jo to veikšanā ir iesaistīti vairāki cilvēki, visbiežāk tie būs gatavi jau pāris dienu laikā. Tomēr jebkurā gadījumā, ja zināt, ka dokumenta tulkojums būs jāiesniedz valsts iestādē vai citur, rūpējaties par tulkojuma sagādāšanu savlaicīgi, lai varat pie tā tikt mierīgi un bez steigas. 

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu